Cách đọc tỷ lệ cược

Kèo Malay

Cược Malay có quan hệ chặt chẽ với số tiền cược và tiền thắng được của bạn
a. Lợi nhuận thấp hơn tiền cược- Tỉ lệ cược bằng dương, thể hiện lợi nhuận trên một đơn vị bạn đặt cược.

Ví dụ: Southend United VS Charlton Athletic, đặt cược “dưới”, tỉ lệ cược 0.870
Kết sổ: Tiền cược X (1 + Tỉ lệ cược Malay) = $100 X (1+ 0.870) = $187
Tiền thắng : Tiền cược X Tỉ lệ cươc Malay = $100 X 0.870 = $87

 

b. Lợi nhuận cao hơn tiền cược- Tỉ lệ cược bằng âm, thể hiện số tiền cược cần để thắng được 1 đơn vị tiền tệ.

Ví dụ: Southend United VS Charlton Athletic, đặt cược “Trên”, tỉ lệ cược -0.970
Kết sổ: Tiền cược X (1 – Tỉ lệ cược Malay) = $100 X (1- [-0.97]) = $197
Tiền thắng = Tiền cược = $100

 

Kèo Châu Âu

Tỉ lệ cược này thể hiện số tiền bạn thắng được cho mỗi đơn vị đặt cược.

Ví dụ: Debreceni VSC VS Diosgyor VTK, tỉ lệ cược Châu Âu 1.940
Kết sổ: Tiền cược X tỉ lệ cược Châu Âu = $100 X 1.94 = $194
Tiền thắng: Tiền cược X (tỉ lệ cược Châu Âu – 1) = $100 X 0.94 = $94

 

Kèo Hongkong

Tỉ lệ cược HK nhân cho tiền cược cho ra tiền thắng cược. Tỉ lệ này thể hiện số tiền thực thắng cho mỗi đơn vị cược của bạn.

Ví dụ: Debreceni VSC VS Diosgyor VTK, tỉ lệ cược HK 0.69
Kết sổ: Tiền cược X (1 + tỉ lệ cược HK) = $100 X 1.69 = $169
Tiền thắng: Tiền cược X tỉ lệ cược HK = $100 X 0.69 = $69

 

Kèo indo

Khi tỉ lệ cược bằng âm, thể hiện muốn thắng 1 đơn vị lợi nhuận bạn phải cược bao nhiêu; khi tỉ lệ cược bằng dương, thể hiện một đơn vị đặt cược có thể thu được bao nhiêu lợi nhuận.
a. Tỉ lệ cược dương

Ví dụ: Chelsea VS Manchester, tỉ lệ cược Indo 1.42
Kết sổ: Tiền cược X (1 + Tỉ lệ cược) = $100 X (1+1.420) = $242
Tiền thắng: Kết sổ– tiền cược = $242 – $100 = $142

b. Tỉ lệ cược âm

Ví dụ: Chelsea VS Manchester, tỉ lệ cược Indo -1.660
Kết sổ: Tiền cược X (1-[- Tỉ lệ cược]) = $100 X (1-[-1.660]) = $266
Tiền thắng = Tiền cược = $100

 

Kèo Mỹ ( Moneyline )

Cược Moneyline là cược đội bóng thắng trong trận đấu. Rõ ràng và trong suốt để bạn nhận thấy đội chiếm ưu thế và đội kém hơn trong trận.

Nếu là tỉ lệ cược dương (+), đây là số tiền thắng nếu đặt cược $100 và cược đặt là một cược thắng. Nếu là tỉ lệ cược âm (-), đây là số tiền mà bạn phải đặt cược để thắng cược $100.
a. Tỷ lệ cược dương

Ví dụ: Chelsea VS Manchester, Tỉ lệ cược Mỹ +145
Kết sổ: Tiền cược X (100 + Tỉ lệ cược) / 100 = $100 X (100+145) / 100 = $245
Tiền thắng: Kết sổ – tiền cược = $245 – $100 = $145

b. Tỷ lệ cược âm

Ví dụ: Chelsea VS Manchester, Tỉ lệ cược Mỹ -160
Kết sổ: Tiền cược X (100 – Tỉ lệ cược) / 100 = $100 X (100 + 160) / 100 = $260
Tiền thắng : Tiền cược = $ 100